Zijn de schoolprestaties wisselend en begrijpt u niet hoe dit kan? Dan kan het

zijn dat uw kind in beelden denkt in plaats van in woorden. Ondanks hun gemiddelde

intelligentie, kunnen resultaten (zeer) wisselend zijn. Soms wordt er onterecht

gedacht aan dyslexie en/of dyscalculie. Met behulp van de methode ‘Rechts inhalen’

trainen wij uw kind om tijdens de lesstof een vertaalslag te kunnen maken van

woord naar beeld. Hierdoor is uw kind beter in staat om lesstof te onthouden.