Komt de leesontwikkeling van uw kind moeizaam op gang? Heeft uw kind

moeite met concentreren? Door het brein te trainen, met behulp van onder

andere muziek, is het mogelijk om delen van de hersenen beter samen te laten

werken. Die samenwerking is nodig om concentratie te ontwikkelen en tot lezen

te komen. De muziek wordt speciaal voor uw kind samengesteld aan de hand

van een audiogram en diverse testen.