Is uw kind onzeker? Vind uw kind het lastig om zich te uiten in een groep? Of

durft het niet voor zichzelf op te komen? Sommige kinderen missen vaardigheden

op sociaal of emotioneel gebied. In een kleine groep, op school, leren wij

uw kind de benodigde vaardigheden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot

individuele coaching van uw kind in de klas en/of op de sportvereniging.